Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on organisaatioiden, ryhmien tai yksilöiden koko työkentän ja omaan työrooliin kuuluvien vastuiden tutkimista yhdessä koulutuksen saaneen työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus on ennen kaikkea ihmisen oppimis- ja kehittymistapahtuma. Työnohjaus ei ole työhönopastusta, terapiaa eikä koulutusta. Konkreettisesti työnohjaus toteutuu luottamuksellisena keskusteluna ohjattavien ja työnohjaajan välillä. 

Mitä aktiivisempi ohjattava itse on työnohjausprosessissa, sitä enemmän hänellä on mahdollisuus saada siitä eväitä itselleen. Työnohjaajana voin tukea ohjattavan kasvua, mutta en voi työskennellä ohjattavan puolesta.

Työnohjaus on sen tavoitteista riippuen joko lyhyt tai pitkäkestoinen prosessi (0,5 – 3 vuotta).

Työnohjauksen vaikutukset

Työnohjaus auttaa ymmärtämään organisaatioon, omaan työrooliin ja itseen liittyviä ilmiöitä ja tuo siihen uusianäkökulmia.

Työnohjaus voi jäsentää kaoottisia työtilanteita ja näin ennalta ehkäistä työuupumusta.

Työnohjauksen kautta oman työn hallinnan tunne voi parantua.

Työnohjauksen avulla tietoisuus omaan työhön liittyvistä vastuista selkiytyy

Työnohjaus voi lisätä itsetuntemusta (tietoisuutta siitä, millainen on oma tapa reagoida erilaisissa tilanteissa) ja edistää työntekijän persoonallisen työotteen kehittymistä.